Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
          USŁUGI
TŁUMACZENIA
Usługi tłumaczenia
+420 604 304 755
Nasze motto:
 
Gwarancja profesjonalizmu,
Doświadczona kadra tłumaczy
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: około 35 Zł / NS
 
dokładna cena według uzgodnień, na podstawie zakresu i złożoności tekstu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tłumaczenia


Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (tłumaczenia przysięgłe, urzędowe) są wykonywane przede wszystkim dla instytucji i organów państwowych w Republice Czeskiej i za granicą. Oryginał dokumentu albo uwierzytelniona kopia zostanie związana razem z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego i jest opatrzona klauzulą i pieczęcią tłumacza przysięgłego. Pieczęć zawiera na otoku imię i nazwisko tłumacza przysięgłego oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, w środku znajduje się godło państwowe RCz.
 
Tłumaczy się w ten sposób między innymi dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu), umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne, certyfikaty, świadectwa, dyplomy i inne).
 
Oferujemy w językach: czeski, słowacki, polski, angielski, rosyjski, ukraiński