Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Překlady


Soudní překlady

Soudní překlady (ověřené překlady / úřední překlady / překlady s razítkem) jsou překlady určené zejména pro státní instituce a orgány v ČR a v zahraničí. Originál nebo ověřenou kopii Vašeho dokumentu svážeme s překladem vyhotoveným soudním překladatelem a s doložkou s razítkem.
 
Nejčastější soudní překlady: výpisy z OR, výpisy z RT, apostily, plné moci, stanovy, společenské smlouvy, účetní závěrky, znalecké posudky, diplomy, vysvědčení, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy atd.
 
Poskytujeme v jazycích: český, slovenský, polský, anglický, ruský, ukrajinský