Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Překlady


Právní překlady

Právní překlady jsou překlady všech typů právních textů. Ručíme za užití přesné a správné právní terminologie a stylistiky. Právní překlady vyhotovují naši právníci.
 
garantujeme naprostou právní přesnost a stylistiku
upozorníme Vás na případné právní nesrovnalosti
v zadaném textu
nabízíme rozumnou cenu za odbornost překladatele – právníka
 
Jedná se zejména o smlouvy (kupní, nájemní, pracovní, mandatní, komisionářské smlouvy, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o dílo, převodu podniku atd.), výroční zprávy, plné moci, stanovy, rozhodnutí, rozsudky, arbitrážní nálezy, notářské zápisy, obchodní podmínky, oznámení, výpisy z OR, RT, z Katastru nemovitostí.
 
Poskytujeme v jazycích: český, slovenský, polský, anglický, ruský, ukrajinský