Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Související služby


Korektury právníkem

Korektura právníkem znamená, že náš právník provede korekturu terminologie a stylistiky tak, aby Váš text byl v souladu s příslušnou právní úpravou. Provádíme korektury textů přeložených Právních překladů, ale i překladů vyhotovených jinde.
 
Jedná se zejména o: výroční zprávy, důležité smlouvy, dohody, stanovy, rozhodnutí, mezinárodní úmluvy, rozsudky, arbitráže.
 
Korektura provedená právníkem není právní službou ve smyslu např. opravení chybně sepsané smlouvy. Jde o jazykovou službu, tzn. úpravu terminologie a stylistiky. Pokud se však ve Vašem dokumentu vyskytnou právní nesrovnalosti, upozorníme Vás na ně.
 
Poskytujeme v jazycích: český, slovenský, polský, anglický, ruský, ukrajinský