Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Definice pojmů

 

Soudní ověření a soudně ověřený překlad

Soudní ověření potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Tuto skutečnost potvrzuje tlumočnická doložka, která se přiloží na konec překladu. Obsahuje stvrzení pravosti překladu, razítko a podpis soudního tlumočníka pro příslušný jazyk.

Soudně ověřený překlad (soudní překlad / překlad s razítkem / ověřený překlad) je překlad, který provádí soudní tlumočník jmenovaný pro příslušný jazyk některým Krajským soudem v ČR. Ověřený překlad se užívá pro překlad listin, které je třeba předložit státním orgánům v ČR nebo v zahraničí (např. diplomy, vysvědčení, rodné listy, výpisy z OR, výpisy z RT atd).Tyto překlady zajišťujeme běžně do druhého dne.

Normostrana

Normostrana = normovaná strana (zkratka NS) je jednotka, podle které se počítají překlady. 1 NS = 1800 znaků včetně mezer. Rozsah překladu snadno vypočteme v MS Wordu / Nástroje / Počet slov.